O nas

Przedszkole
Miejsce dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Małe grupy, indywidualna terapia, bez opłat wpisowych i czesnego.
więcej
Poradnia
Realizujemy zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Prowadzimy kompleksową diagnozę i terapię. Wystawiamy opinie.
więcej
Integracja sensoryczna
Jeśli Twoje dziecko nie potrafi się skoncentrować, nie lubi przytulania, cierpi na chorobę lokomocyjną, przyjdź do nas.
więcej
Świetlica

Bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży z niepełną sprawnością. Skuteczna terapia i rehabilitacja. Przyjazna atmosfera.

więcej

O nas

Stowarzyszenie ICH LEPSZE JUTRO jest organizacją pozarządową, która prowadzi działalność na podstawie przepisów o stowarzyszeniach zgodnie z prawem i Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. Organizacja zajmuje się edukacją, terapią i rehabilitacją dzieci z niepełną sprawnością, udziela wsparcia i pomocy rodzicom dzieci poprzez przeprowadzanie konsultacji specjalistycznych i organizację zajęć oraz aranżowanie spotkań rekreacyjnych, zarówno dla dzieci, jak i ich rodzin. Stowarzyszenie prowadzone jest przez doświadczonych fachowców z zakresu zarządzania, public relations, pedagogiki specjalnej, terapii, rehabilitacji, psychologii, logopedii, w tym neurologopedii, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, rewalidacji, pomocy społecznej oraz prawa.

Organami pełniącymi władzę są: Walne Zebranie Członków, Zarząd Stowarzyszenia oraz Komisja Rewizyjna.

Najważniejszym organem jest Walne Zebranie Członków, które jest zwoływane co najmniej raz w roku. Głównymi zadaniami Walnego Zebrania Członków są: wybór członków Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej, zatwierdzanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia, odwołanie Zarządu, ustanawianie uchwał odnoszących się do statutu Stowarzyszenia, mienia i jego rozwiązania.

Drugim organem jest Zarząd, którego kadencja trwa sześć lat. W jego skład wchodzą prezes i dwóch wiceprezesów. Do uprawnień Zarządu należą: kierowanie działalnością oraz majątkiem Stowarzyszenia, reprezentowanie organizacji na zewnątrz, ustanowienie programu działania oraz budżetu Stowarzyszenia, opracowanie sprawozdań finansowych i wewnętrznych regulaminów, w tym regulaminu dotyczącego zatrudnienia i wynagradzania,  powoływanie i nadzorowanie placówek prowadzonych przez Stowarzyszenie, zatrudnianie personelu, inicjowanie innych działań potrzebnych do właściwej pracy i rozwoju.

Trzecią władzą jest Komisja Rewizyjna, której zadaniem jest kontrolowanie działalności Stowarzyszenia oraz zgłaszanie swoich uwag i wniosków wynikających z przeprowadzanych kontroli. W skład komisji rewizyjnej wchodzą: przewodniczący, sekretarz i członek.

Głównym dokumentem Stowarzyszenia jest Statut, który zawiera wszelkie postanowienia dotyczące prowadzonej przez organizację działalności. Innymi istotnymi dokumentami są sprawozdania finansowe i merytoryczne sporządzane każdego roku oraz regulamin placówek.

Stowarzyszenie jest organem prowadzącym dla czterech specjalistycznych placówek w Tarnowie. Są to:

– Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowie,
– Niepubliczne Przedszkole Specjalne Mały Książę w Tarnowie,
– Centrum Integracji Sensorycznej,
– Aktywna Świetlica Terapeutyczna.

Stowarzyszenie prowadzi też Niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Parkoszu.

Aktualności

Dlaczego warto przyjść do nas?

Super siedziba
Najważniejsze jest dla nas dziecko. Nasze pomieszczenia urządziliśmy tak, by dzieci czuły się bezpiecznie, komfortowo, przytulnie. Jak w domu. Na podłogach znajdują się miękkie wykładziny, a ściany pomalowano na pastelowe, radosne kolory. Wyjątek stanowią pomieszczenia dla dzieci z autyzmem, w których ozdoby ograniczono do minimum. Osoby z niepełną sprawnością ruchową mogą korzystać z naszych pomieszczeń znajdujących się w przyziemiu. Tam też przygotowano toaletę w pełni przystosowaną do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach ruchowych. Jesteśmy dumni z naszej Siedziby. Serdecznie zapraszamy.
Nowoczesne metody
Stosujemy najnowocześniejsze metody pracy z dzieckiem. Do Państwa dyspozycji są gabinety: psychologiczny, pedagogiczny, logopedyczny, terapii behawioralnej, fizjoterapeutyczny, światła, integracji sensorycznej. Posiadamy salę do dogoterapii i zajęć pedagogiki Marii Montessori. Oferujemy zajęcia z logopedą, neurologopedą, pedagogiem specjalnym, psychologiem, fizjoterapeutą, terapeutą behawioralnym. Prowadzimy grupową muzykoterapię i logorytmikę. Leczymy jąkanie. Realizujemy zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.
Łatwo się umówić
Jesteśmy do Państwa dyspozycji w godzinach pracy naszych placówek. Aby umówić się na wizytę lub uzyskać podstawowe informacje o naszej ofercie wystarczy zadzwonić pod numer +48 14 639 09 09. Można również skorzystać z poczty elektronicznej pisząc pod adres: biuro@ichlepszejutro.pl lub korzystając z formularza w dziale Kontakt.
Najlepszy sprzęt
Nasze gabinety są wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt terapeutyczny i rehabilitacyjny, posiadający atesty i przyjazny dzieciom. Dysponujemy w pełni wyposażoną salą do terapii integracji sensorycznej. Gabinety logopedyczne posiadają nowoczesny sprzęt komputerowy z atrakcyjnym dla dziecka oprogramowaniem logopedycznym. Fizjoterapeuci dysponują profesjonalnym gabinetem do ćwiczeń. Gabinet światła oferuje zajęcia relaksacyjne w specjalnie dostosowanym i przyjaznym pomieszczeniu. Zajęcia z pedagogiem i psychologiem odbywają się w sali zapewniającej dziecku komfort i intymność. Dla rodziców i opiekunów przygotowaliśmy atrakcyjną poczekalnię z kącikiem czytelniczym i telewizorem.

Podaruj uśmiech

przekaż 1% podatku
podopiecznym naszego Stowarzyszenia
 

Numer KRS 0000 237 677

Dziękujemy

Jak możesz pomóc?

Przekazując 1% podatku naszym podopiecznym. Wystarczy w zeznaniu podatkowym wpisać numer KRS 0000237677. Każda złotówka zamieni się w uśmiech dziecka.
Ofiarowując datki pieniężne. Prosimy o darowizny na numer konta ING Bank Śląski 87 1050 1562 1000 0022 9408 5457.
Przynosząc artykuły papiernicze, plastyczne, środki czystości. Zadzwoń i dowiedz się jak to uczynić.
Myśląc sercem i dając siebie. Czekamy na wolontariuszy. Wystarczy się z nami skontaktować i poświęcić przynajmniej godzinę tygodniowo na pracę z dziećmi.

Zadania publiczne

Projekt pn. „Akademia Kultury, Nauki i Smaku” jest współfinansowany z budżetu Miasta Tarnowa.

Projekt pn. „Rehabilitacja dzieci i młodzieży z wadą słuchu lub zaburzeniami sensorycznymi”  jest współfinansowany z budżetu Miasta Tarnowa.

Projekt pn. „Terapia i rehabilitacja dzieci z zespołem Downa i niepełnosprawnościami sprzężonymi” jest współfinansowany z budżetu Miasta Tarnowa.

Pomagają nam:

 Gabinety Stowarzyszenia doposażono ze środków Fundacji Polsat.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH