Jubileusz Przedszkola

W Przedszkolu Mały Książę w Tarnowie odbyła się uroczystość z okazji 5-lecia działalności. Stowarzyszenie ICH LEPSZE JUTRO – jako organ prowadzący Przedszkole – dziękowało sponsorom, darczyńcom i przyjaciołom, którzy przyczynili się do uruchomienia drugiego budynku Małego Księcia. W sposób znaczący wyróżniono dwie instytucje: Leroy Merlin w Tarnowie i Salon Łazienek KOLOR w Tarnowie.

Przedszkole prezentowało swoją działalność, metody pracy, materiały dydaktyczne i wyposażenie.

W czasie uroczystości rozstrzygnięto konkurs plastyczny „Pięć lat mojego przedszkola”. Wyniki ogłosiła przewodnicząca jury Renata Mielak, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowie. W skład jury weszły też: Maria Bogucka, dyrektor Przedszkola Publicznego nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Tarnowie i Urszula Ciężadło, dyrektor Przedszkola Publicznego nr 34 w Tarnowie. Jury przyznało nagrody za zdobycie I, II i III miejsca oraz wyróżnienia.

Pracowników najstarszych stażem Zarząd Stowarzyszenia ICH LEPSZE JUTRO docenił przyznając nagrody pieniężne.

W imieniu rodziców głos zabrała mama Igora i Wiktora – Natalia Węgrzyn, która opowiedziała historię swojego życia oraz rolę, jaką w jej rodzinie odgrywa Przedszkole Mały Książę w Tarnowie.
Jubileusz uświetnił swoim występem SOLski Chór pod dyrekcją Anny Podkościelnej-Cyz i przy akompaniamencie Piotra Niedojadły.

Na koniec wszyscy poczęstowali się pysznym urodzinowym tortem, a na pamiątkę otrzymali aniołki, które powstały w czasie zajęć przedszkolnych.

Wszystkim dziękujemy za obecność.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH