ICH LEPSZE JUTRO jest w Twoich rękach

Jeden procent podatku ma ogromną moc!

Stowarzyszenie ICH LEPSZE JUTRO, które po raz kolejny znalazło się w ogólnopolskim wykazie organizacji pożytku publicznego, uprawnionych do otrzymania 1% podatku za rok 2021 w roku 2022. Wykaz opublikował Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. W wykazie znalazły się tylko te organizacje, która w terminie i prawidłowo sporządziły i zamieściły sprawozdania ze swojej działalności. Aby przekazać Stowarzyszeniu ICH LEPSZE JUTRO 1% podatku wystarczy wpisać w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000237677.

Podarowane przez podatników pieniądze pomogą w codziennej terapii, rehabilitacji i edukacji dzieci z niepełną sprawnością. Pod opieką Stowarzyszenia ICH LEPSZE JUTRO jest ponad 300 dzieci.
Prowadzimy w Tarnowie przedszkole dla dzieci z autyzmem, niewidomych, słabowidzących i niepełnosprawnościami sprzężonymi, poradnię z zespołem wczesnego wspomagania rozwoju, sieć gabinetów integracji sensorycznej i aktywną świetlicę terapeutyczną oraz poradnię psychologiczno-pedagogiczną w Parkoszu.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH