Egzaminy na nauczyciela mianowanego

W siedzibie Stowarzyszenia ICH LEPSZE JUTRO – organu prowadzącego Niepubliczne Przedszkole Specjalne Mały Książę w Tarnowie – odbyły się dziś egzaminy dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

W skład komisji egzaminacyjnych weszli: eksperci Ministerstwa Edukacji i Nauki, wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie – delegatura w Tarnowie, przedstawiciel organu prowadzącego i dyrektor Przedszkola.

Przed komisjami stanęły nauczycielki Przedszkola Mały Książę: Magdalena Drózd i Joanna Kawa. Po dokonaniu prezentacji swojego dorobku zawodowego każda pani odpowiadała na szczegółowe pytania komisji. Następnie dokonano ocen, w wyniku których panie: Magdalena Drózd i Joanna Kawa zdały egzamin na stopień nauczyciela mianowanego.

Serdecznie gratulujemy!

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH