Diagnoza ADHD

Poszerzamy ofertę naszej Poradni o diagnozę ADHD.

ADHD – zespół nadpobudliwości psychoruchowej – jest zaburzeniem neurorozwojowym, pojawiającym się w dzieciństwie i obejmuje problemy z koncentracją uwagi, pobudzeniem i kontrolą reakcji. Problemy te wiążą się z mniejszą zdolnością człowieka do kontroli swojego zachowania.

Diagnoza w naszej Poradni odbywa się w trakcie kilku spotkań, które obejmują:
✔ badanie lekarza psychiatry dzieci i młodzieży,
✔ pogłębiony wywiad z rodzicami,
✔ zapoznanie się informacjami od nauczycieli dotyczącymi funkcjonowania dziecka w przedszkolu/szkole,
✔ obserwację dziecka,
✔ badanie dziecka z użyciem testów psychologicznych,
✔ pomiar nasilenia objawów zaburzeń uwagi, nadruchliwości i impulsywności.

Informacje i zapisy: 14 639 09 09 – w. 21, w. 22.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH