Zarząd z absolutorium

Zarząd Stowarzyszenia ICH LEPSZE JUTRO jednogłośnie otrzymał absolutorium za ubiegły rok.

Podczas Walnego Zebrania Członków przedstawiono sprawozdania finansowe i merytoryczne za 2020 r. Organ nadzoru, czyli Komisja Rewizyjna, rekomendowała udzielenie Zarządowi absolutorium. Zwrócono uwagę, że miniony rok, mimo trudności związanych z pandemią, upłynął pod znakiem rozwoju placówek, dla których Stowarzyszenie jest organem prowadzącym.

W ocenie Komisji Rewizyjnej, Stowarzyszenie zatrudnia pracowników, którzy są specjalistami z doświadczeniem, ale i młodzieńczą pasją i przekonaniem o stałym doskonaleniu metod pracy. Podkreślono wysoki standard wyposażenia placówek, właściwe dostosowanie wszelkich pomocy do potrzeb dzieci, dostęp do zieleni, placu zabaw, możliwość prowadzenia zajęć na zewnątrz, kompleksowość pomocy udzielanej dzieciom wymagającym wsparcia.

Poczęstunek na Walne Zebranie Członków ufundowała Ana Belle Patisserie. Pięknie dziękujemy.

20210624_175146

20210624_175135

20210624_175119

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH