Zajęcia dla dzieci z Tarnowa

Rozpoczęliśmy realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego – Terapia i rehabilitacja dzieci z zespołem Downa i niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Oferujemy bezpłatne zajęcia z logopedą (neurologopedą), terapeutą zajęciowym, pedagogiem specjalnym i fizjoterapeutą.

Zadanie jest współfinansowane z budżetu Miasta Tarnowa. Kwota współfinansowania: 10 000 zł. Wkład własny Stowarzyszenia ICH LEPSZE JUTRO: 1 000 zł.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH