Zapisy na bezpłatną logorytmikę

Ogłaszamy zapisy na bezpłatne zajęcia logorytmiki w nowym roku szkolnym 2018/2019. Oferta jest skierowana do dzieci i młodzieży (do 16. roku życia) z niepełną sprawnością, posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju lub o potrzebie kształcenia specjalnego.

Logorytmika to metoda, stosowana w profilaktyce i postępowaniu logopedycznym, oparta na rytmie muzycznym i tekstach słownych zestrajanych przez muzykę i łączonych z ruchami ciała.

Głównym celem logorytmiki jest korygowanie wad mowy i słuchu, a przy tym uwrażliwienie na cechy wspólne muzyki i mowy, takie jak: rytm, melodia, tempo, dynamika, barwa dźwięku.

Zapisy na bezpłatne zajęcia logorytmiki przyjmowane są telefonicznie pod numerem 14 639 09 09 w dni robocze od 8.00 do 19.00. Nabór jest prowadzony do 31 sierpnia włącznie. Liczba miejsc jest ograniczona, a decyduje kolejność zgłoszeń.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH