Walne Zebranie Członków

Przez najbliższych siedem lat Stowarzyszeniem ICH LEPSZE JUTRO będzie kierował Zarząd w dotychczasowym składzie – tak zdecydowało Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Prezesem ponownie został wybrany Krzysztof Drwal, a wiceprezesami Zarządu Magdalena Kłusek i Krzysztof Michoń.

Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej na nową kadencję została wybrana Dorota Janusz-Bobka, sekretarzem Agnieszka Janik, a członkiem Jarosław Truchan.

Walne Zebranie Członków zatwierdziło też nową treść Statutu Stowarzyszenia, który został dostosowany do obecnie obowiązujących przepisów.

Ponadto na posiedzeniu Walnego Zebrania Członków zatwierdzono sprawozdania: finansowe i merytoryczne Stowarzyszenia za 2016 r. oraz udzielono ustępującemu Zarządowi absolutorium.

Oceniając pracę Zarządu przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Dorota Janusz-Bobka podkreśliła wyjątkową dbałość o pozyskiwanie środków na działalność, ale jednocześnie ich racjonalne wydatkowanie. Z kolei prezes Krzysztof Drwal za najważniejsze wydarzenia minionej kadencji uznał przeniesienie Stowarzyszenia do nowej siedziby przy ul. Jana Kochanowskiego 30 w Tarnowie, utworzenie Gabinetu Integracji Sensorycznej, Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Punktu Przedszkolnego „Mały Książę” w Tarnowie.

 

 

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH