Dziękujemy za życzenia

Jest nam niezmiernie miło, że z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku otrzymaliśmy mnóstwo życzeń. Zostaliśmy zasypani życzliwością.

Świąteczne kartki i listy skierowali do nas:

 • p. Kazimierz Wiatr, senator RP,
 • p. Dorota Krakowska, zastępca prezydenta Tarnowa,
 • p. Sławomir Kolasiński, skarbnik miasta Tarnowa,
 • p. Aleksandra Mizera, sekretarz miasta Tarnowa,
 • Teatr im. Ludwika Solskiego w Tarnowie,
 • zarząd i pracownicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Tarnowie,
 • Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich oddział w Tarnowie,
 • zarząd i pracownicy Miejskiego Zarządu Budynków w Tarnowie,
 • dyrekcja, personel i mieszkanki Domu Pomocy Społecznej w Sieradzy,
 • zarząd i pracownicy CenterMed,
 • właściciele i pracownicy firmy Novellus,
 • zarząd Awim Deweloper w Tarnowie,
 • zespół firmy Polskie Piekarnie,
 • Zespół Zamiejscowy w Tarnowie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie,
 • p. Lidia Dudkiewicz, redaktor naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela”,
 • zarząd i wolontariusze Tarnowskiego Hospicjum Domowego,
 • biskup tarnowski Andrzej Jeż,
 • zarząd oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Tarnowie,
 • p. Zofia Kozioł, kanclerz Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie,
 • członkowie Naukowego Koła Pedagogicznego „Paidagogos” Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie,
 • p. Jerzy Domański i zespół tygodnika „Przegląd”,
 • p. Tomasz Stelmach, dyrektor Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotnicznych Hufców Pracy w Tarnowie wraz z pracownikami,
 • p. Małgorzata Kocik, dyrektor Przedszkola Publicznego nr 8 „Pod Stokrotką” w Tarnowie,
 • p. Urszula Ciężadło, dyrektor Przedszkola Publicznego nr 34 w Tarnowie,
 • p. Paweł Dziża z Grupy Azoty,
 • p. Katarzyna Kapustka z Grupy Azoty,
 • p. Agata Mierzejewska z tygodnika Przegląd,
 • p. Wiesław Izworski i p. Irena Stelmaszczuk-Nyczaj oraz pracownicy Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Tarnowa,
 • p. Marcin Pałach, dyrektor Tarnowskiego Centrum Informacji,
 • p. Bartosz Bykowski z Urzędu Miasta Tarnowa,
 • p. Ryszard Zaprzałka w imieniu Tarnowskiego Kuriera Kulturalnego,
 • p. Marcin Kuta, dyrektor Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie,
 • p. Agata Polek,
 • pp. Elżbieta i Antoni Ziębowie,
 • p. Elżbieta Łabno.

Wszystkim pięknie dziękujemy!

Na zdjęciu kartka świąteczna wykonana przez mieszkanki Domu Pomocy Społecznej w Sieradzy.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH