Zapisy na bezpłatne zajęcia

Nasza Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna prowadzi nabór na bezpłatne zajęcia dla dzieci prowadzone w ramach wczesnego wspomagania rozwoju. Można skorzystać z ośmiu darmowych jednostek zajęć terapeutycznych w miesiącu, aż do osiągnięcia przez dziecko gotowości szkolnej. Oferta jest kierowana do rodziców, którzy posiadają opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
Poradnia zorganizuje zajęcia, które przyczynią się do wymiernego rozwoju dziecka w obszarach deficytowych. Terapia może dotyczyć obszarów rozwoju motorycznego, stymulacji polisensorycznej, rozwoju mowy i języka, orientacji i poruszania się w przestrzeni, usprawniania słuchu, widzenia, umiejętności samoobsługi, funkcjonowania w środowisku.
Darmowe zajęcia poprowadzą specjaliści w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju – logopeda, pedagog, psycholog, terapeuta behawioralny, fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej, neurologopeda.
Zapisy na zajęcia w nowym roku szkolnym (2016/2017) są prowadzone od poniedziałku do piątku w recepcji Poradni przy ul. Jana Kochanowskiego 30 w Tarnowie – II piętro. Przy zapisie należy okazać opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

ILJ plakat B2_ WERSJA DO INTERNETU

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH